Website BĐS số 1 Đà Nẵng

  • Liên hệ Hỗ trợ đăng tin  0931 88 9699

Mẫu Hợp đồng Thuê nhà nguyên căn (đầy đủ nhất)

Mẫu Hợp đồng Thuê nhà Nguyên căn chính là Hợp đồng Thuê nhà mà đối tượng là toàn bộ căn nhà cho thuê. Hợp đồng được ký kết bởi Bên cho thuê là chủ nhà và Bên thuê để thực hiện việc cho thuê toàn bộ căn nhà. Hợp đồng thuê nhà nên bao gồm những điều khoản về thời hạn cho thuê nhà, giá cho thuê, tiền đặt cọc,... Khi ký kết Hợp đồng cho thuê nhà các bên cần lưu ý kiểm tra giấy tờ nhà để xác minh Bên cho thuê là chủ sở hữu căn nhà  hoặc được uỷ quyền hợp pháp của chủ nhà. Trường hợp chủ nhà có một mình thì cũng cần có giấy tờ xác nhận đang độc thân (nếu đang độc thân) hoặc giấy uỷ quyền của vợ/ chồng (nếu là tài sản chung của vợ chồng) để tránh trường hợp có tranh chấp dẫn đến Hợp đồng vô hiệu về sau.

 

>> Hợp đồng Đặt cọc thuê nhà

>> Hợp đồng Thuê mặt bằng kinh doanh

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

 

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Toàn bộ căn nhà … Nguyễn Hữu Thọ, P.Hoà Thuận Nam, Tp.Đà Nẵng)

 

Hôm này ngày ...... tháng ...... năm ........., tại địa chỉ số: …... Nguyễn Hữu Thọ, P.Hoà Thuận Nam, Tp.Đà Nẵng, chúng tôi cùng ký tên dưới đây là: 

 

I. BÊN CHO THUÊ

Ông: NGUYỄN VĂN A

Sinh ngày: 01/10/1970

CMND số: ................................... do CA Tp.Đà Nẵng cấp ngày ... / ... / 2015. 

Cùng vợ là bà: NGUYỄN THỊ B

Sinh ngày: 10/10/1074

CMND số: ................................... do CA Tp.Đà Nẵng cấp ngày ... / ... / 2015. 

Cùng địa chỉ: ...... Nguyễn Hữu Thọ, P.Hoà Thuận Nam, Tp.Đà Nẵng. 

Số điện thoại: ......................................           

                   (Sau đây gọi là “Bên A”)

 

II. BÊN THUÊ: 

Tên tổ chức: [………………TÊN CÔNG TY HOẶC TỔ CHỨC…………………….]

Trụ sở: […………………………………….]

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [………………….]  do [………………….] cấp ngày [………………….] (hoặc quyết định thành lập).

Số Fax: [………………….]  Số điện thoại : [………………….]

Tài khoản Ngân hàng số: [………………….] tại Ngân hàng [………….] - Chi nhánh: [………….]

Họ và tên người đại diện: […………………………………….]

Chức vụ: […………………………………….]

Sinh ngày: […………………………………….]

Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: [……………………………….]

Ngày [………………….] do [………………….] lập. 

                   (Sau đây gọi là “Bên B”)


(Lưu ý: Trường hợp một bên tham gia được uỷ quyền thì phải có văn bản uỷ quyền có công chứng, đối với công ty thì phải được người đại diện pháp luật của công tý ký, đóng dấu. Lưu ý đối với trường hợp Bên thuê thuê nhà để thành lập công ty thì một thành viên sáng lập có thể đại diện ký Hợp đồng thuê nhà nhưng phải đề cập điều khoản là sau khi Công ty được thành lập thì các Bên thanh lý Hợp đồng này và tái ký lại Hợp đồng thuê nhà với Công ty được thành lập)
 

Bên A là đồng sở hữu căn nhà số: …... Nguyễn Hữu Thọ, P.Hoà Thuận Nam, Tp.Đà Nẵng. 

Căn cứ vào giấy tờ sau: 

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ……….. do UBND Tp.Đà Nẵng cấp ngày 10/10/2010. 

 

Hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng thuê toàn bộ căn nhà tại … Nguyễn Hữu Thọ, P.Hoà Thuận Nam, Tp.Đà Nẵng (sau đây gọi là "Hợp đồng") với những nội dung sau: 

 

Điều 1: Bên A đồng ý cho Bên B thuê toàn bộ căn nhà số …... Nguyễn Hữu Thọ, P.Hoà Thuận Nam, Tp.Đà Nẵng theo thông tin như sau:

1.1. Nhà ở:
a) Tổng diện tích sử dụng:..………………………………………………… m2
b) Diện tích xây dựng: ………………………………………………………. m2
c) Diện tích xây dựng của tầng trệt: …………………………………..…… m2
d) Kết cấu nhà: ……………………………………………………………….
e) Số tầng: …………………………………………………………………….
f) Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở (nếu có) : ……………………………………………………….

(Trang thiết bị và tiện nghi trong căn nhà được lập theo biên bản bàn giao nhà giữa hai bên khi bàn giao nhà cho thuê). 


1.2. Đất ở:
Thửa đất số: ………………………………………………………………………..
Tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………
Diện tích: …………………………………………………………………………….m2
Hình thức sử dụng riêng: …………………………………………………………..m2

1.3. Các thực trạng khác: ………………………………………………………….

1.4. Mục đích sử dụng: dùng để làm văn phòng kinh doanh và dùng để ở. 

 

(Lưu ý: Đối với Mục đích thuê nhà thì các bên cần thoả thuận rõ là thuê nhà để ở hay là để làm văn phòng/ kinh doanh hoặc vừa để ở và vừa để làm văn phòng kinh doanh để tránh tranh chấp về sau. Đặc biệt đối với trường hợp thuê để ở nhưng có cho thuê lại thì các bên cũng nên thoả thuận là Bên thuê được quyền cho thuê lại hoặc Bên thuê được quyền cho người thân của mình ở không hạn chế/ có hạn chế số lượng người ở,... )

 

Điều 2: Thời hạn thuê nhà:

Thời hạn thuê nhà của Hợp đồng này là: 08 (tám) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này, cụ thể từ ngày .../.../...... đến hết ngày .../.../......

 

Điều 3: Giá thuê nhà và phương thức thanh toán: 

 

3.1 Giá thuê: 

- Giá thuê nhà từ ngày ....../....../......... đến ngày ....../....../......... là 45.000.000 VNĐ/tháng (bốn mươi lăm triệu đồng một tháng).
- Giá thuê nhà từ ngày ....../....../......... đến ngày ....../....../......... là 50.000.000 VNĐ/tháng (năm mươi triệu đồng một tháng).
- Giá thuê nhà từ ngày ....../....../......... đến ngày ....../....../......... là 55.000.000 VNĐ/tháng (năm mươi lăm triệu đồng một tháng).

- Giá thuê này không bao gồm các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại, tiền vệ sinh, thuế kinh doanh,… Các chi phí này sẽ do Bên B tự chịu trách nhiệm trả theo hoá đơn thanh toán. 
- Bên cho thuê có nghĩa vụ thực hiện và nộp các khoản thuế phát sinh đối với thu nhập cho thuê nhà của Bên B. 

 

3.2 Phương thức thanh toán: 

- Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin số tài khoản là: [.........] 

- Trả thường kỳ ba tháng một lần vào ngày 5 đến ngày 10 dương lịch của tháng đầu tiên trong kỳ thanh toán. 

 

 3.3 Đặt cọc:

Để đảm bảo cho việc giao kết và thực hiện Hợp đồng này, Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền đặt cọc bằng 06 (sáu) tháng tiền thuê nhà là: 270.000.000 VNĐ (hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn). Số tiền đặt cọc này sẽ được Bên A trả lại cho Bên B khi thanh lý Hợp đồng này.

Trong trường hợp Bên B tự ý chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn thì sẽ bị mất số tiền đã đặt cọc. Hoặc ngươc lại, nếu Bên A tự ý chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn thì sẽ trả lại số tiền đặt cọc cho Bên B và phải trả thêm cho Bên B một khoản tiền bằng số tiền đã đặt cọc.

 

(Lưu ý: 

- Điều khoản về Giá cho thuê nhà có thể thay đổi theo từng năm hoặc cố định, điều khoản ở trên là cố định nhưng nếu thời gian cho thuê là lâu dài thì các bên nên thoả thuận giá cho thuê nhà tăng theo định kỳ 2/3 năm một lần, mỗi lần tăng lên từ 10 - 20% so với giá cho thuê liền kề trước đó. Như vậy để tránh trường hợp Bên cho thuê nhà chịu thiệt khi thời gian cho thuê kéo dài từ mười năm đến vài chục năm mà giá thì không thay đổi hoặc ít thay đổi. 

- Đối với phương thức thanh toán thì có thể thanh toán định kỳ mỗi tháng hoặc 2-3 tháng một lần hoặc thập chí có thể thanh toán mỗi 6 tháng hoặc một năm một lần.

- Đối với điều khoản về phạt cọc và bồi thường Hợp đồng các bên có thể thoả thuận một mức phạt/ bồi thường khác. Lưu ý đối với Hợp đồng thuê nhà có đầu tư cải tạo lớn để sử dụng thì Bên thuê nên bổ sung vấn đề phạt bao gồm cả chi phí đầu tư sửa chữa/ cải tạo lại nhà để đảm bảo chủ nhà không lấy lại nhà bất thình lình khi có đơn vị khác trả giá thuê cao hơn. Vì thế thoả thuận một mức phạt lớn cao gấp 5-10 lần số tiền đặt cọc sẽ đảm bảo cho việc thuê nhà được lâu dài khi có biến động giá lớn xảy ra trong tương lai.)

 

                                                                                                                                     

Điều 4: Trách nhiệm của các Bên

4.1 Trách nhiệm cảu Bên cho thuê (Bên A): 

- Giao nhà, trang thiết bị và tiện nghi trong nhà thuê cho Bên B đúng ngày Hợp đồng có giá trị theo Biên bản bàn giao nhà. 

- Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ cho Bên B. 

- Sữa chữa kịp thời những hư hỏng tự nhiên, hao mòn đối với căn nhà. 

- Chịu các khoản thuế, nghĩa vụ đối với Nhà nước phát sinh từ thu nhập cho thuê nhà này (nếu có). 

- Bồi thường mọi thiệt hại về vật chất và sức khoẻ gây ra cho Bên B trong trường hợp nhà sụp đỗ do không sửa chữa kịp thời. 
- Nộp các khoản thuê phát sinh đối với việc cho thuê nhà.

 

4.2 Trách nhiệm của Bên thuê (Bên B)

- Trả tiền thuê nhà đúng thời hạn. 

- Sử dụng nhà đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa, cải tạo nhà theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của Bên A và tuân theo các quy định xây dựng cơ bản. 

- Có trách nhiệm về sự hư hỏng mất mát các trang thiết bị nội thất, các đồ đạc tư trang của bản thân và tác hại gây ra cho Bên thứ ba khi sử dụng nhà thuê. 

- Không được chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà này, trừ khi được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A. 

- Bên B chịu trách nhiệm và các khoản thuế, phí, chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình (nếu có). 

 

Điều 5: Hai bên cùng cam kêt những nội dung sau: 

- Thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này. 

- Trường hợp có tranh chấp hoặc có một bên vi phạm Hợp đồng thì cùng nhau bàn bạc, thống nhất trên tinh thần đoàn kết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. 

 

Điều 6: Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết và chỉ bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

- Hết thời hạn thuê nhà thuê Hợp đồng này mà không được các bên gia hạn. 

- Nhà cho thuê bị tiêu huỷ hoặc phá dỡ theo quyết định của Cơ quan có thẩm quyền. 

 

Hai bên đã tự đọc lại Hợp đồng này, đã hiểu rõ và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng này. 

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. 

 

Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGUYỄN VĂN A

 

 

NGUYỄN THỊ B

 Bên B

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

TRẦN VĂN C

 

(Lưu ý: VẤN ĐỀ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ: Hiện pháp luật không bắt buộc các bên phải công chứng Hợp đồng thuê nhà vì thế việc công chứng Hợp đồng thuê nhà hay không là phụ thuộc ở các bên và không ảnh hưởng đến hiệu lực của Hợp đồng thuê nhà. Thông thường, đối với những Hợp đồng có giá trị lớn (trên 20 triệu / tháng) thì các bên nên tiến hành thủ tục công chứng Hợp đồng thuê nhà hoặc thuê các đơn vị tư vấn pháp luật để kiểm tra các vấn đề pháp lý của Hợp đồng.)

Xem thêm: >> >> Hợp đồng thuê nhà có cần Công chứng không?

 

Bộ phận Pháp lý Nhà đất Kim Địa

Bản quyền thuộc về KimDia.com