Website BĐS số 1 Đà Nẵng

  • Liên hệ Hỗ trợ đăng tin  0931 88 9699

Hợp Đồng Đặt Cọc Thuê Nhà (mới nhất 2020)

Hợp đồng đặt cọc thuê nhà được ký kết bởi Bên cho thuê và Bên thuê để thực hiện việc cho thuê nhà. Tại Hợp đồng này Bên cho thuê nhà là hai vợ chồng chủ nhà và Bên thuê là một Công ty, mục đích là để làm văn phòng công ty. Hợp đồng thuê nhà nên bao gồm những điều khoản về thời hạn cho thuê nhà, giá cho thuê, tiền đặt cọc,... Khi ký kết Hợp đồng cho thuê nhà các bên cần lưu ý kiểm tra giấy tờ nhà để xác minh Bên cho thuê là chủ sở hữu căn nhà  hoặc được uỷ quyền hợp pháp của chủ nhà. Trường hợp chủ nhà có một mình thì cũng cần có giấy tờ xác nhận đang độc thân để tránh trường hợp có tranh chấp dẫn đến Hợp đồng vô hiệu về sau.

>> Hợp đồng Thuê nhà có cần công chứng không?
>> Mẫu Hợp đồng Thuê nhà nguyên căn (đầy đủ nhất)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

------------

 

 

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC THUÊ NHÀ

 
 
Hôm này ngày ... tháng ... năm 2020, tại địa chỉ số: … Nguyễn Văn Linh, P.Nam Dương, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng, chúng tôi cùng ký tên dưới đây là: 
 
I. BÊN CHO THUÊ - BÊN NHẬN ĐẶT CỌC:
Ông: NGUYỄN VĂN A
Sinh ngày: 01/10/1970
CMND số: ................................... do CA Tp.Đà Nẵng cấp ngày ... / ... / 2015. 
Cùng vợ là bà: NGUYỄN THỊ B
Sinh ngày: 10/10/1074
CMND số: ................................... do CA Tp.Đà Nẵng cấp ngày ... / ... / 2015. 
Cùng địa chỉ: ...... Nguyễn Văn Linh, P.Nam Dương, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng. 
Số tài khoản: ............................................tại Ngân hàng VietcomBank Chi nhánh Đà Nẵng
Số điện thoại: ......................................           
                   (Sau đây gọi là “Bên A”)
 
II. BÊN THUÊ - BÊN ĐẶT CỌC: 
CÔNG TY CỔ PHẦN Đầu Tư ABC
Địa chỉ trụ sở chính: .... Nguyễn Văn Linh, P.Nam Dương, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:........................... do Sở KH-ĐT Tp.Đà Nẵng cấp ngày 1/10/2019
Số tài khoản: ............................................tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Đà Nẵng
Điện thoại: ....................................... – Fax: .......................................
Họ và tên người đại diện: TRẦN VĂN C
Chức vụ: Giám đốc
                   (Sau đây gọi là “Bên B”)

(Lưu ý: Trường hợp một bên tham gia được uỷ quyền thì phải có văn bản uỷ quyền có công chứng, đối với công ty thì phải được người đại diện pháp luật của công tý ký, đóng dấu. 
Lưu ý đối với trường hợp Bên thuê thuê nhà để thành lập công ty thì một thành viên sáng lập có thể đại diện ký Hợp đồng thuê nhà nhưng phải đề cập điều khoản là sau khi Công ty được thành lập thì các Bên thanh lý Hợp đồng này và tái ký lại Hợp đồng thuê nhà với Công ty được thành lập.
Đối với ngôi nhà sở hữu của cả hai vợ chồng hoặc nhiều người thì khi ký kết Hợp đồng đặt cọc thuê nhà cũng phải đầy đủ những chủ sở hữu ký tên đầy đủ. Tránh tình trạng để thuận tiện mà Hợp đồng đặt cọc chỉ có một người ký đại diện còn khi ký Hợp đồng thuê nhà chính thức mới cần đầy đủ. Vì như thế có thể dẫn đến Hợp đồng vô hiệu khi có tranh chấp về sau)

 
Bên A là đồng sở hữu căn nhà số: … Nguyễn Văn Linh, P.Nam Dương, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng. 
Căn cứ vào các giấy tờ sau: 
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ……….. do UBND Tp.Đà Nẵng cấp ngày 10/10/2010.
 
Hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng đặt cọc thuê toàn bộ căn nhà (sau đây gọi là "Hợp đồng") với những nội dung sau: 
 
Điều 1: Đối tượng Hợp đồng:
Bên A đồng ý cho Bên B thuê toàn bộ căn nhà số … Nguyễn Văn Linh, P.Nam Dương, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng như sau:
- Diện tích đất: 80 m2.
- Diện tích xây dựng: 240 m2, bao gồm 1 tầng trệt và 2 tầng cao.
- Mục đích sử dụng: dùng làm văn phòng công ty. 
- Trang thiết bị và tiện nghi trong căn nhà được lập theo biên bản bàn giao nhà giữa hai bên khi bàn giao nhà cho thuê).
 
 
Điều 2: Thời hạn thuê nhà là: 05 (năm) năm kể từ ngày ... / ... /2020 đến hết ngày ... / ... /2025.
 
Điều 3: Giá thuê nhà và phương thức thanh toán: 
 
3.1 Giá thuê: 
- Giá thuê nhà cố định trong trong 03 (ba) năm đầu tiên là 60.000.000 VNĐ/tháng (sáu mươi triệu đồng một tháng).
-  - Giá thuê nhà cố định trong trong 02 (hai) năm đầu tiên là 70.000.000 VNĐ/tháng (bảy mươi triệu đồng một tháng).
- Giá thuê này không bao gồm các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại, tiền vệ sinh, thuế kinh doanh,… Các chi phí này sẽ do Bên B tự chịu trách nhiệm trả theo hoá đơn thanh toán. 
 
3.2 Phương thức thanh toán: 
- Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin ở trên.. 
- Trả thường kỳ ba tháng một lần, trễ nhất vào ngày thứ 15 của tháng đầu tiên của đợt thanh toán đó. 
 
 3.3 Đặt cọc:
- Để đảm bảo cho việc giao kết và thực hiện Hợp đồng thuê nhà, Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền đặt cọc bằng 03 (ba) tháng tiền thuê nhà là: 180.000.000 VNĐ (một trăm tám mươi triệu đồng chẵn). Số tiền đặt cọc này sẽ được Bên A trả lại cho Bên B khi thanh lý Hợp đồng thuê nhà.
- Thời hạn đặt cọc: Kể từ ngày ký kết Hợp đồng này đến trước ngày ... / ... /2020 các bên sẽ cùng nhau ký kết Hợp đồng thuê nhà chính thức với những điều kiện và điều khoản được kế thừa từ sự thoả thuận của Hợp đồng đặt cọc này. 
- Các Bên thống nhất Ký kết Hợp đồng thuê nhà chính thức tại Văn phòng Công chứng [....... ABC ......] tại địa chỉ số: ........................., Tp.Đà Nẵng.
- Trong trường hợp Bên B không ký kết Hợp đồng thuê nhà hoặc tự ý chấm dứt Hợp đồng thuê nhà trước thời hạn thì sẽ bị mất số tiền đã đặt cọc. Hoặc ngươc lại, nếu Bên A không ký kết Hợp đồng thuê nhà hoặc tự ý chấm dứt Hợp đồng thuê nhà trước thời hạn thì sẽ trả lại số tiền đặt cọc cho Bên B và phải trả thêm cho Bên B một khoản tiền bằng số tiền đã đặt cọc.
- Số tiền đặt cọc này sẽ được chuyển thành số tiền đặt cọc khi ký kết Hợp đồng thuê nhà chính thức giữa các bên.

 
(Lưu ý: Điều khoản về Giá cho thuê nhà có thể thay đổi theo từng năm hoặc cố định, điều khoản ở trên là cố định nhưng nếu thời gian cho thuê là lâu dài thì các bên nên thoả thuận giá cho thuê nhà tăng theo định kỳ 2-3 năm một lần, mỗi lần tăng lên từ 10 - 20% so với giá cho thuê liền kề trước đó. Như vậy để tránh trường hợp Bên cho thuê nhà chịu thiệt khi thời gian cho thuê kéo dài từ 5-10 năm hoặc vài chục năm mà giá thì không thay đổi hoặc ít thay đổi. 
Đối với phương thức thanh toán thì có thể thanh toán định kỳ mỗi tháng hoặc 2-3 tháng một lần hoặc thập chí có thể thanh toán mỗi 6 tháng hoặc một năm một lần.)
 
                                                                                                                                     
Điều 4: Trách nhiệm của các Bên
4.1 Trách nhiệm cảu Bên cho thuê (Bên A): 
- Ký kết Hợp đồng thuê nhà theo đúng thoả thuận tại Hợp đồng đặt cọc này. 
- Giao nhà, trang thiết bị và tiện nghi trong nhà thuê cho Bên B đúng ngày Hợp đồng có giá trị theo Biên bản bàn giao nhà. 
- Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ cho Bên B. 
- Sữa chữa kịp thời những hư hỏng tự nhiên, hao mòn đối với căn nhà. 
- Chịu các khoản thuế, nghĩa vụ đối với Nhà nước phát sinh từ thu nhập cho thuê nhà này (nếu có). 
- Bồi thường mọi thiệt hại về vật chất và sức khoẻ gây ra cho Bên B trong trường hợp nhà sụp đỗ do không sửa chữa kịp thời. 
 
4.2 Trách nhiệm của Bên thuê (Bên B)
- Ký kết Hợp đồng thuê nhà theo đúng thoả thuận tại Hợp đồng đặt cọc này. 
- Trả tiền thuê nhà đúng thời hạn. 
- Sử dụng nhà đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa, cải tạo nhà theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của Bên A và tuân theo các quy định xây dựng cơ bản. 
- Có trách nhiệm về sự hư hỏng mất mát các trang thiết bị nội thất, các đồ đạc tư trang của bản thân và tác hại gây ra cho Bên thứ ba khi sử dụng nhà thuê. 
- Không được chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà này, trừ khi được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A. 
- Bên B chịu trách nhiệm và các khoản thuế, phí, chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình (nếu có). 
 
Điều 5: Hai bên cùng cam kêt những nội dung sau: 
- Thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này. 
- Trường hợp có tranh chấp hoặc có một bên vi phạm Hợp đồng thì cùng nhau bàn bạc, thống nhất trên tinh thần đoàn kết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. 
 
Điều 6: Hiệu lực của Hợp đồng
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết và chỉ bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 
- Hợp đồng thuê nhà chính thức được ký kết.
- Theo sự thoả thuận và đồng ý bằng văn bản của cả hai bên.
- Nhà cho thuê bị tiêu huỷ hoặc phá dỡ theo quyết định của Cơ quan có thẩm quyền. 
 
Hai bên đã tự đọc lại Hợp đồng này, đã hiểu rõ và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng này. 
Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. 
 

Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
NGUYỄN VĂN A
 
 
NGUYỄN THỊ B
 Bên B

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)
 
 
 
TRẦN VĂN C

 
(Lưu ý: VẤN ĐỀ CÔNG CHỨNG HỢP ĐẶT CỌC ĐỒNG THUÊ NHÀ VÀ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ: Hiện pháp luật không bắt buộc các bên phải công chứng Hợp đồng thuê nhà và Hợp đồng đặt cọc thuê nhà vì thế việc công chứng Hợp đồng đặt cọc thuê nhà và Hợp đồng thuê nhà hay không là phụ thuộc ở các bên và không ảnh hưởng đến hiệu lực của Hợp đồng. 
Các bạn có thể tham khảo thêm tại: >> Hợp đồng Thuê nhà có cần công chứng không?
 

Bộ phận Pháp lý Nhà đất Kim Địa

Bản quyền thuộc về KimDia.com

 


---
(*) Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với Bộ pháp Dịch vụ của Địa ốc Kim Địa để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.